Zapytanie ofertowe - wersja tekstowa

Zapytanie ofertowe - skan dokumentu z podpisem

Pozwolenie nr 16 R 2023

Pozwolenie nr 44 R 2023

Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - wykaz prac i osób - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 - wykaz prac i osób

załącznik nr 4 - wzór umowy

© 2023 All Rights Reserved.