Poświęcenie i Instalacja Figury Matki Boskiej Bolesnej – Łącznik  04.07.2022