05.06.2024 Nabożeństwo przy kaplicy św. Józefa w Dębinie

Poświęcenie placu zabaw w Dębinie

WYDARZENIA ROKU 2023

MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO
300 -LECIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŁĄCZNIKU

POŻEGNANIE KS. PROBOSZCZA MANFREDA SŁABONIA

25 WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH

DAR PARAFIAN - CZTERY NOWE DZWONY
DLA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO Z OKAZJI 300 -LECIA ŚWIĄTYNI

UROCZYSTOŚCI 300 -LECIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŁĄCZNIKU

OBRAZY Z HISTORII PARAFII -DOKŁADNIE 93 LATA WCZEŚNIEJ

Informacja o Parafii

 

Parafia   rzymskokatolicka w metropolii katowickiej, diecezji opolskiej, dekanacie Biała. Istnienie parafii wzmiankowano już w 1335. Stary kościół w Łączniku rozebrano w 1718. W centrum wsi na miejscu starego rozebranego kościoła został w 1723 r zbudowany nowy barokowy. W latach 1874-1877 dobudowano fasadę zachodnią z transeptem i wieżą frontową. Nawa jest sklepiona lunetą pokrytą freskami o tematyce  Maryjnej z 1761 roku autorstwa Franza Antona Sebastiniego W 1859 r pożar poważnie zniszczył kościół, ocalały na szczęście freski  oraz olejny obraz św. Walentego, na którym można zobaczyć zamek z pobliskich Chrzelic oraz łącznicki kościół z początku XVII wieku. Odrestaurowano go w 1878 r. W 1995 roku w wyniku pożaru została zniszczona wieża kościoła. Wraz z jej odbudową zostały również odrestaurowane freski. Na terenie parafii znajdują się inne kościoły: św. Jadwigi Śląskiej w Mokrej, Niepokalanego Serca Maryi w Mosznej oraz kościół pw. św. Edyty Stein w Pogórzu . W Chrzelicach parafia posiada kaplicę pod wezwaniem św. Urbana, zaś w Pogórze – pod wezwaniem św. Rocha. Do parafii należą: Łącznik, Brzeźnica, Chrzelice, Dębina, Frącki, Mokra, Moszna, Ogiernicze, Pogórze. Parafia liczy  3337 wiernych.

 

Historyczne kalendarium Łącznika

I poł. XIV wieku – prawdopodobne założenie parafii przez ród Prószkowskich

rok 1335 – pierwsza pisemna wzmianka o wsi Lansmicz w rejestrze nuncjusza papieskiego Galharda von Chartes

rok 1696 – proboszcz miejscowego kościoła rozpoczyna wpisy do ksiąg metrykalnych

rok 1718 – zostaje rozebrany stary kościół i rozpoczyna się budowa nowego

rok 1723 – zakończona zostaje budowa nowego kościoła

rok 1732 – znakomity nyski złotnik, Jan Jerzy Pfister, uczeń znanego Vogelhunda wykonuje dla łącznickiego kościoła piękną monstrancję

rok 1760 – w kościele zostają namalowane wspaniałe ścienne freski

rok 1859 – groźny pożar niszczy część barkowego kościoła

rok 1870 – w styczniu tego roku na cmentarzu katolickim został wydzielony teren pod przyszły cmentarz ewangelicki

rok 1874 – rozpoczęto powiększenie i rozbudowę zniszczonego kościoła

rok 1878 – zakończono odrestaurowanie świątyni

rok 1880 – wg statystyk parafia Łącznik (Lontschnik) podległa pod dekanat bialski liczy 4430 katolików, 25 ewangelików i 5 Żydów

rok 1919 – postawiono pomnik ku czci pamięci poległych mieszkańców Łącznika w I wojnie światowej

rok 1930 – zawieszenie nowych dzwonów w kościele parafialnym. Proboszczem jest Josef Gottwald

rok 1935 – od uderzenia pioruna pali się wieża kościoła parafialnego

rok 1995 – od pioruna pali się wieża kościoła parafialnego 

rok 2019 – wprowadzenie relikwii św. Walentego do kościoła parafialnego 06.09.2019

21.11.2023- zawieszenie nowych czterech dzwonów w kościele parafialnym. Proboszczem jest ks. Damian Cebulla a wikarym ks. Adam Łotocki. Dzwony są darem Wiernych na 300 -lecie świątyni 

 

Parafia Nawiedzenia NMP w Łączniku 

ul. św. Walentego 24 48-220 Łącznik

Proboszcz Parafii : ks. Damian Cebulla
Telefon Parafii :  77 4022064

e-mail: parafia.lacznik@op.pl

strona www:  parafia-lacznik.pl

 

Kościół Parafialny NNMP w Łączniku

Kościół Filialny pw. św. Jadwigi w Mokrej

Kościół Filialny Niepokalanego Serca Maryi w Mosznej

Kościół Filialny pw św. Edyty Stein w Pogórzu