Jubileusz 55 lat kapłaństwa ks. Manfreda Słabonia – Łącznik 06.2020