Wprowadzenie relikwii św. Jadwigi  do kościoła w Mokrej – 15.10.2022