Pielgrzymka Pogórzan na Szwedzką Górkę – 19.06.2022