Pielgrzymka Parafian na Górę św. Anny – 24.06.2022