Pielgrzymka Parafian do Opolskiej Katedry – 12.06.2022