Pielgrzymka Parafii Łącznik do Prężyny- 31.07.2022